Kas Doseer Module

Ozon wordt in de bewaring veel gebruikt om lucht te zuiveren en hiermee uitval en kwaliteitsverlies tegen te gaan. 

Door ozon in de kas te verdelen met het bestaande CO2-systeem kan de lucht in uw kas ook zuiver gehouden worden.

Ozon is een residu-vrije manier van lucht zuiveren.

Zowel onze Hortizone (BZG gecertificeerd) als onze Aqualine (in-line / recirculatiesysteem) kunnen uitgebreid worden om de lucht in uw kas te zuiveren. 

schimmeldruk-meting.jpeg

Kas Doseer Module

Zuiver de lucht in uw kas en voorkom teeltproblemen