Kas Doseer Module

Ozon wordt in de bewaring veel gebruikt om schimmelverspreiding te voorkomen.

Door ozon in de kas te verdelen met het bestaande CO2-systeem kunnen schimmels in de kas ook bestreden worden.

Ozon is een residu-vrije manier van schimmels behandelen. Het laat dus geen sporen na op uw product.

Het verdelen van ozon in de kas verlaagt de schimmeldruk circa 50%.
Bij Agrozone geloven we dat voorkomen beter is dan genezen.
Door de schimmeldruk te beheersen in de kas kan chemisch ingrijpen voorkomen worden. 

Zowel onze Hortizone (BZG gecertificeerd) als onze Aqualine (in-line / recirculatiesysteem) kunnen uitgebreid worden om de kas tegen schimmels te behandelen.

schimmeldruk-meting.jpeg

Kas Doseer Module

Beheers de schimmeldruk in uw kas en voorkom problemen met een residu-vrije behandeling