Geurbestrijding met ozon

Geurbestrijding in afvoerkanalen en afzuigsystemen is een van de eenvoudigste technieken op dit moment. Ozondosering vindt direct plaats in het afvoerkanaal, waardoor er veelal geen extra installatie componenten nodig zijn. Hierdoor is het op vrijwel elke bestaande installatie toe te passen. Geurbestrijding met ozon is in verschillende sectoren toe te passen waarbij met de geur wilt bestrijden.

Voordelen van ozondosering

Ozon kan eenvoudig worden toegepast door het gedoseerd toe te voegen aan de te behandelen luchtstroom. Het is niet nodig om hierbij additionele filters, zoals actief-kool filters te plaatsen. Problemen van verstopte filters en neerslag op geïnstalleerd zuiveringsapparatuur behoren dankzij ozontechniek tot het verleden. Agrozone kan voor u op basis van een GCMS analyse exact voor u bepalen welke zuiveringsrendementen u kunt verwachten.

Enkele referenties:

 • Intersnack  

 • Nive,         

 • Interovo,   

 • Kervalis,    

 • IFF           

 • Sterckx     

 • Gosschalk 

Voorbeelden van toepassingen:

 • Notenbranderijen

 • Visrokerijen

 • Visverwerkingen

 • Aardappelfabrieken

 • Vleesrokerijen

 • Bakkerijen

 • Drooginstallaties

 • Mestverwerkers

 • Intensieve veehouderij

Wat is ozon?

Ozon (O3) is een natuurlijk, sterk oxidatief gas, dat ontstaat uit zuurstof onder invloed van hoogspanning of hoogfrequent UV licht.

Ozon wordt veel toegepast voor luchtzuivering en geurbestrijding. Bij luchtzuivering worden in de lucht aanwezige schimmels en bacteriën bestreden. Bij geurreductie oxideert ozon de geurmolecuul kapot. De geurmolecuul wordt dus niet ‘verpakt’ maar vernietigd.

 

Hoe werkt ozon?

Wanneer ozon in contact komt met een geurmolecuul of een Vluchtige Organische Stof (VOS), dan reageert een zuurstofatoom met een geurmolecuul en oxideert het in onschadelijke en niet geurige substanties, die hoofdzakelijk CO2 en H2O bevatten. Door deze reactie blijft van de ozon alleen een zuurstofmolecuul over. Dit maakt ozon een niet-chemische, milieuvriendelijk systeem zonder schadelijke residu's.

Agrozone

Agrozone heeft meer dan twintig jaar ervaring in industriële ozoninstallaties voor luchtzuivering, geurreductie en waterzuivering.

Pindabakkerij

Eierverwerking

Eierverwerking

Slachtafvalverwerking

Geuropslag 

Compostering

Slachterij

Behandel uw lucht met ozon

en voorkom stankoverlast

Geurbestrijding