Goed gietwater is essentieel voor uw teelt!

 

De Waterscan van Agrozone geeft u beeld van de hygiëne en daarmee ook de kwaliteit in uw gehele watersysteem.

Uw ontsmetter dient ervoor de pathogenen in het drainwater af te doden, maar met welke waterkwaliteit geeft u uw gewas water?

In een vervuild watersysteem kunnen pathogenen weer in het water komen voordat het bij uw gewas aan komt.

Door de Waterscan van Agrozone in te zetten krijgt u inzicht in de waterkwaliteit van uw totale watersysteem.

Agrozone brengt uw gehele watersysteem in kaart zodat vervolgens de juiste actie genomen kan worden om uw probleem op te lossen!

Waterscan

Herken teeltproblemen voordat 

het een teeltprobleem is

Maak een afspraak