• Agrozone

Wat wordt er vergeten tijdens een teeltwissel?

Begint uw nieuwe teelt ook weer met een schoon watersysteem? Denkt u ook aan alle onderdelen?


Tijdens de teeltwissel wordt het watersysteem vaak grondig schoon gemaakt. Zo kan elke teelt weer met een schoon watersysteem beginnen. Uit bemonstering is gebleken dat sommige delen van het watersysteem nog wel eens vergeten worden.


Herbesmetting in silo’s en leidingen : Stilstaand water gaat achteruit in kwaliteit. Zeker als de teeltwissel en schoonmaak enkele dagen duurt wilt u uw nieuwe teelt de eerste gietbeurt niet gelijk van slecht water voorzien. Spoel daarom de leidingen nog eens voor de eerste druppelbeurt, zodat uw nieuwe planten geen zuurstofloos, dood water krijgen dat al dagen in de leidingen stil staat. Controleer dan ook of uw watersysteem echt schoon is!


Besmetting mestbakken : Uit waterscans is gebleken dat de mestbakken een bron van besmetting zijn van schimmels. Zo hebben we al meerdere mestbakken gehad waar het kiemgetal van schimmels erg hoog was. De teeltwissel is een mooi moment om ook de mestbakken goed schoon te maken.


Ziektedruk in silo’s en bassins : Ook in uw silo’s en bassins kan een watergebonden teeltziekte verblijven tijdens een teeltwissel. Controleer uw silo en bassinvoering en laat controleren of het water dat u op voorraad heeft ook echt gezond is. Het is belangrijk om ook deze onderdelen van uw watersysteem te controleren en eventueel schoon te maken. Een gescheurd bassin kan meer schimmels en bacteriën bevatten dan een vuil-drain silo! Door te controleren infecteert u niet uw zojuist geschrobde watersysteem met ziektekiemen.

Water lozen : Met een BZG-gecertificeerde installatie mag u water lozen. Het waterschap kan echter nog aanvullende eisen hebben waaraan het te lozen water moet voldoen met betrekking tot bijvoorbeeld de pH van het water.


Zijn alle onderdelen van uw watersysteem wel schoon, en hoe meet u dit? Breng de hygiëne van uw gehele watersysteem in kaart en zorg voor een schone start! Wilt u graag advies over het bemeten van de hygiëne van uw watersysteem en de kwaliteit van uw gietwater? Agrozone helpt u hier graag mee. We meten voor u wat er in uw watersysteem allemaal met uw gietwater gebeurd. Het gaat tenslotte om dat uw teelt het beste gietwater krijgt.

20 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven