• Agrozone

Bent u de waterdroogte van vorig jaar ook niet vergeten?

Bijgewerkt op: 4 apr 2019

Afgelopen zomer is er in veel bedrijven een tekort aan kwalitatief goed gietwater geweest. Gietwater gaat om verschillende redenen achteruit in kwaliteit. Water kan door de groei van schimmels, de hygiëne in het watersysteem of vele andere oorzaken minder geschikt worden voor uw teelt.

Goed gietwater is de levensader van uw bedrijf. Aandacht voor uw water loont!

Door deze tips op te volgen is uw bedrijf voorbereidt op de volgende droge periode:

- Controleer of uw osmose installatie goed onderhouden is.

o Een goed onderhouden osmose installatie voorkomt toevoeging van Natrium in uw ingangswater. Een osmose installatie met slechte membranen laat meer Natrium door, waardoor u water misschien moet lozen vanwege het hoge Natriumgetal.


Bij goed ingangswater kan u water langer hergebruiken zonder oplopende sporenelementen.

- Zorg voor voldoende voorraad, maar laat het water niet lang stil staan.

o In stilstaand water kunnen teeltproblemen ontstaan. Dit zie je vaak in de onderste laag van een waterbassin. Daarnaast stijgt de temperatuur van het water sneller als het water ondieper wordt. Bij een hogere temperatuur groeien bacteriën e.d. sneller.

Hou dus voldoende water op voorraad om een droge periode te kunnen doorstaan, maar houdt het water wel in beweging.

- Wat gebeurd er met het spoelwater van uw filters?

o Het spoelwater van filters bevat een zeer hoge concentratie vervuiling. Als dit water in uw vuil-drain silo terecht komt zal de hele silo extra vervuilen. Hierdoor wordt de organische vervuiling in uw water verhoogt en zal u meer middelen moeten gebruiken om het water te kunnen hergebruiken. Spoelwater lozen zorgt daarentegen voor een reststroom van water terwijl u in een droge periode misschien te kort komt.


Ons advies is dus om te filteren met technieken die geen spoelwaterstroom hebben, zodat elke druppel gefilterd en hergebruikt kan worden!

- Behandel ook regenwater met ozon

o In de praktijk hebben we ondervonden dat ook regenwater soms zeer vervuild is met o.a. schimmels. Zeker bij de eerste regenbui na een droge periode spoelt er veel vuil van de kas af. In veel gevallen gaat dit water onbehandeld naar uw teelt!

Het ontsmetten van water met ozon heeft meerdere voordelen, zoals het verhogen van het zuurstofgehalte. Daarnaast geeft het zekerheid op de kwaliteit van het ingangswater, ook in droge perioden.

- Houdt de waterkwaliteit in uw watersysteem in de gaten.

o Teeltproblemen kunnen op meerdere plekken in het watersysteem ontstaan. Door monsters te nemen door het hele watersysteem spoort u problemen als Pythium en Fusarium snel op. Hierdoor kan u de juiste actie ondernemen voordat uw water teeltproblemen oplevert! Om deze problemen op te sporen heeft Agrozone de Waterscan ontwikkeld.


Het is goed om te weten dat 100% hergebruik met ozon goed mogelijk is! Onze klanten en de WUR hebben dit al uitgebreid getest.


2 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven