Agrozone Europe BV: Voorop in de certificering van ozon als Biocide voor een veilige en duurzame desinfectie

Agrozone Europe BV past ozon als biocide toe voor desinfectie van zowel lucht als water.  De Europese Biocidenverordening (Verordening 2012/58/EU) trad op 1 september 2013 in werking. Sinds 1 september 2013 is ozon als “Werkzame Stof” geregeld onder de Biociden verordening. In het kader van Europese wetgeving dient ozon als biocide te worden erkend.  Agrozone Europe BV heeft zich hiervoor in een vroegtijdig stadium aangesloten bij het consortium EUOTA. In EUOTA werken Europese leveranciers van ozon applicaties samen om de erkenning te krijgen. Voordeel hiervan is dat alle bedrijven gezamenlijk een ozondossier aanleveren bij de beoordelende instantie en dat kosten gedeeld kunnen worden. Bedrijven die lid zijn van de EUOTA organisatie en bezig zijn met de ozon biocide erkenning, mogen hun producten blijven toepassen.

Veel werk is al verricht. Het ”Werkzame Stof” dossier voor ozon is inmiddels ingediend. Dit dossier bevat informatie betreffende de chemische eigenschappen, veiligheid, efficiëntie etc. van ozon. Na goedkeuring van de Werkzame Stof ozon dient ieder bedrijf dat ozon als biocide binnen de EU op de markt wil brengen zijn product toepassingen te laten certificeren ingevolge de Biocidenverordening. De stappen die hiervoor nog ondernomen dienen te worden zijn onder meer de efficiëntie en risico evaluatie van de verschillende ozon biocide toepassingen. Agrozone Europe BV laat product toepassingen certificeren voor desinfectie van lucht, water en oppervlakten.

Vanwege onze uitgebreide ervaring met de desinfectie van irrigatiewater is Agrozone Europe BV door EUOTA gevraagd de efficiëntie van ozon desinfectie voor irrigatie water aan te tonen door middel van uitvoering van veldtesten. Deze voeren we momenteel uit op installaties die het bedrijf reeds heeft geplaatst in de tuinbouw. De verzamelde data worden gerapporteerd en toegevoegd aan het EUOTA ozon biocide dossier, ter controle door een onafhankelijke beoordelende instantie. De eerste resultaten van de veldtesten zijn positief, zoals we al wisten uit eerdere bemonsteringsrondes!

De deadline voor indienen van het volledige dossier is juli 2024. Ozon equipment voor toepassing als biocide die niet zijn gecertificeerd voor deze datum, mag vanaf deze datum niet meer als biocide in de Europese Unie worden toegepast. Door het lidmaatschap van EUOTA en zodoende gezamenlijk de biocide producten te certificeren bij de externe onafhankelijke beoordelende instantie, zorgen we ervoor dat onze klanten deze producten ook in de toekomst kunnen blijven aankopen en toepassen in de disinfectie.

Meer informatie over de Biocidenverordening is te vinden op de website van Europees Chemicaliënagentschap (ECHA). Het certificaat van het EUOTA lidmaatschap van Agrozone is te vinden op de website van EUOTA.  

Download dit bestand:
Bedankt voor uw interesse!
Bestand downloaden
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Agrozone Europe BV: Voorop in de certificering van ozon als Biocide voor een veilige en duurzame desinfectie

Agrozone Europe BV: Voorop in de certificering van ozon als Biocide voor een veilige en duurzame desinfectie

Agrozone Europe BV past ozon als biocide toe voor desinfectie van zowel lucht als water.  De Europese Biocidenverordening (Verordening 2012/58/EU) trad op 1 september 2013 in werking. Sinds 1 september 2013 is ozon als “Werkzame Stof” geregeld onder de Biociden verordening. In het kader van Europese wetgeving dient ozon als biocide te worden erkend.  Agrozone Europe BV heeft zich hiervoor in een vroegtijdig stadium aangesloten bij het consortium EUOTA. In EUOTA werken Europese leveranciers van ozon applicaties samen om de erkenning te krijgen. Voordeel hiervan is dat alle bedrijven gezamenlijk een ozondossier aanleveren bij de beoordelende instantie en dat kosten gedeeld kunnen worden. Bedrijven die lid zijn van de EUOTA organisatie en bezig zijn met de ozon biocide erkenning, mogen hun producten blijven toepassen.

Veel werk is al verricht. Het ”Werkzame Stof” dossier voor ozon is inmiddels ingediend. Dit dossier bevat informatie betreffende de chemische eigenschappen, veiligheid, efficiëntie etc. van ozon. Na goedkeuring van de Werkzame Stof ozon dient ieder bedrijf dat ozon als biocide binnen de EU op de markt wil brengen zijn product toepassingen te laten certificeren ingevolge de Biocidenverordening. De stappen die hiervoor nog ondernomen dienen te worden zijn onder meer de efficiëntie en risico evaluatie van de verschillende ozon biocide toepassingen. Agrozone Europe BV laat product toepassingen certificeren voor desinfectie van lucht, water en oppervlakten.

Vanwege onze uitgebreide ervaring met de desinfectie van irrigatiewater is Agrozone Europe BV door EUOTA gevraagd de efficiëntie van ozon desinfectie voor irrigatie water aan te tonen door middel van uitvoering van veldtesten. Deze voeren we momenteel uit op installaties die het bedrijf reeds heeft geplaatst in de tuinbouw. De verzamelde data worden gerapporteerd en toegevoegd aan het EUOTA ozon biocide dossier, ter controle door een onafhankelijke beoordelende instantie. De eerste resultaten van de veldtesten zijn positief, zoals we al wisten uit eerdere bemonsteringsrondes!

De deadline voor indienen van het volledige dossier is juli 2024. Ozon equipment voor toepassing als biocide die niet zijn gecertificeerd voor deze datum, mag vanaf deze datum niet meer als biocide in de Europese Unie worden toegepast. Door het lidmaatschap van EUOTA en zodoende gezamenlijk de biocide producten te certificeren bij de externe onafhankelijke beoordelende instantie, zorgen we ervoor dat onze klanten deze producten ook in de toekomst kunnen blijven aankopen en toepassen in de disinfectie.

Meer informatie over de Biocidenverordening is te vinden op de website van Europees Chemicaliënagentschap (ECHA). Het certificaat van het EUOTA lidmaatschap van Agrozone is te vinden op de website van EUOTA.  

Doe de waterscan

Wat is de kwaliteit van uw watersysteem? Kom erachter met een paar vragen

Doe de waterscan

De wetswijzigingen voor glastuinders

Wat moet je doen vóór 2023 & 2027?

Iets anders zoeken?

Of filter artikelen op categorie:
Categorieën