Project EUOTA

Agrozone Europe BV past al ozon als biocide toe voor desinfectie van onder meer irrigatiewater. De Europese Biocidenverordening (Verordening 2012/58/EU) trad op 1 september 2013 in werking. Sinds 1 september 2013 is ozon als “Werkzame Stof” geregeld onder de Biociden verordening. In het kader van Europese wetgeving dient ozon als biocide te worden erkend. Agrozone Europe BV heeft zich hiervoor in een vroegtijdig stadium aangesloten bij de organisatie EUOTA. In EUOTA werken Europese leveranciers van ozon applicaties samen om de erkenning te krijgen. Voordeel hiervan is dat alle bedrijven gezamenlijk 1 ozondossier aanleveren bij de beoordelende instantie en dat kosten gedeeld kunnen worden. Bedrijven die deelnemen aan de EUOTA organisatie en bezig zijn met de ozon biocide erkenning, mogen hun producten blijven toepassen.

Werkzame Stof dossier

Veel werk is al verricht. Het ”Werkzame Stof” dossier voor ozon is inmiddels ingediend. Dit dossier bevat informatie betreffende de chemische eigenschappen, veiligheid, efficiëntie etc. van ozon. Na goedkeuring van de Werkzame Stof ozon dient ieder bedrijf dat ozon als biocide binnen de EU op de markt wil brengen zijn product toepassingen goed te laten certificeren ingevolge de Biocidenverordening. De stappen die hiervoor nog ondernomen dienen te worden zijn onder meer de efficiëntie en risico evaluatie van de verschillende ozon biocide toepassingen (desinfectie van irrigatie water, lucht, oppervlaktes etc.).

Ervaring met desinfectie irrigatiewater

Vanwege onze uitgebreide ervaring met de desinfectie van irrigatiewater is Agrozone Europe BV gevraagd in de komende maanden de efficiëntie van ozon desinfectie voor irrigatie water aan te tonen door middel van uitvoering van veldtesten. Deze voeren we uit op installaties die het bedrijf reeds heeft geplaatst in de tuinbouw. De verzamelde data worden gerapporteerd en toegevoegd aan het EUOTA ozon biocide dossier, ter controle door de beoordelende instantie.

De deadline voor indienen van het volledige dossier is juli 2024. Ozon equipment voor toepassing als biocide die niet zijn gecertificeerd voor deze datum, mag vanaf deze datum niet meer als biocide in de Europese Unie worden toegepast. Door actief deel te nemen in EUOTA om onze ozon biocide producten te certificeren, zorgen we ervoor dat onze klanten deze producten ook in de toekomst kunnen blijven aankopen en toepassen in de disinfectie.

Meer informatie?

Meer informatie over de Biocidenverordening is te vinden op de website van Europees Chemicaliënagentschap (ECHA). Het certificaat van het EUOTA lidmaatschap van Agrozone is te vinden op de website van EUOTA. Voor verdere vragen zijn wij ook bereikbaar om contact op te nemen.

Download dit bestand:
Bedankt voor uw interesse!
Bestand downloaden
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Project EUOTA

Project EUOTA

Agrozone Europe BV past al ozon als biocide toe voor desinfectie van onder meer irrigatiewater. De Europese Biocidenverordening (Verordening 2012/58/EU) trad op 1 september 2013 in werking. Sinds 1 september 2013 is ozon als “Werkzame Stof” geregeld onder de Biociden verordening. In het kader van Europese wetgeving dient ozon als biocide te worden erkend. Agrozone Europe BV heeft zich hiervoor in een vroegtijdig stadium aangesloten bij de organisatie EUOTA. In EUOTA werken Europese leveranciers van ozon applicaties samen om de erkenning te krijgen. Voordeel hiervan is dat alle bedrijven gezamenlijk 1 ozondossier aanleveren bij de beoordelende instantie en dat kosten gedeeld kunnen worden. Bedrijven die deelnemen aan de EUOTA organisatie en bezig zijn met de ozon biocide erkenning, mogen hun producten blijven toepassen.

Werkzame Stof dossier

Veel werk is al verricht. Het ”Werkzame Stof” dossier voor ozon is inmiddels ingediend. Dit dossier bevat informatie betreffende de chemische eigenschappen, veiligheid, efficiëntie etc. van ozon. Na goedkeuring van de Werkzame Stof ozon dient ieder bedrijf dat ozon als biocide binnen de EU op de markt wil brengen zijn product toepassingen goed te laten certificeren ingevolge de Biocidenverordening. De stappen die hiervoor nog ondernomen dienen te worden zijn onder meer de efficiëntie en risico evaluatie van de verschillende ozon biocide toepassingen (desinfectie van irrigatie water, lucht, oppervlaktes etc.).

Ervaring met desinfectie irrigatiewater

Vanwege onze uitgebreide ervaring met de desinfectie van irrigatiewater is Agrozone Europe BV gevraagd in de komende maanden de efficiëntie van ozon desinfectie voor irrigatie water aan te tonen door middel van uitvoering van veldtesten. Deze voeren we uit op installaties die het bedrijf reeds heeft geplaatst in de tuinbouw. De verzamelde data worden gerapporteerd en toegevoegd aan het EUOTA ozon biocide dossier, ter controle door de beoordelende instantie.

De deadline voor indienen van het volledige dossier is juli 2024. Ozon equipment voor toepassing als biocide die niet zijn gecertificeerd voor deze datum, mag vanaf deze datum niet meer als biocide in de Europese Unie worden toegepast. Door actief deel te nemen in EUOTA om onze ozon biocide producten te certificeren, zorgen we ervoor dat onze klanten deze producten ook in de toekomst kunnen blijven aankopen en toepassen in de disinfectie.

Meer informatie?

Meer informatie over de Biocidenverordening is te vinden op de website van Europees Chemicaliënagentschap (ECHA). Het certificaat van het EUOTA lidmaatschap van Agrozone is te vinden op de website van EUOTA. Voor verdere vragen zijn wij ook bereikbaar om contact op te nemen.

Doe de waterscan

Wat is de kwaliteit van uw watersysteem? Kom erachter met een paar vragen

Doe de waterscan

De wetswijzigingen voor glastuinders

Wat moet je doen vóór 2023 & 2027?

Iets anders zoeken?

Of filter artikelen op categorie:
Categorieën