Van BZG-zuiveringsinstallatie naar betere waterkwaliteit Na invoering van de zuiveringsplicht glas

Na invoering van de zuiveringsplicht glastuinbouw (per 1 januari 2018) zijn de glastuinders anders naar water gaan kijken. Ze lozen nu minder water en blijven langer recirculeren met hetzelfde water. Daarbij spelen de warme zomers met hogere watertemperaturen de sector parten, waardoor ziektedruk in de wortelzones toeneemt.

Na het van kracht worden van de verplichte zuivering van reststromen hebben verschillende telers deze kans te baat genomen om hun waterinstallatie te upgraden naar de laatste inzichten. Zo is er meer oog gekomen voor het ontsmetten van vervuild bassinwater, het verhogen van het zuurstofgehalte in het water en het toepassen van betere filtratietechnieken. Daarnaast is duidelijk naar voren gekomen dat als telers het water vaker gaan recirculeren en minder gaan lozen, er diverse stoffen in het watersysteem kunnen ophopen.

Ozon voor betere waterkwaliteit

Agrozone ziet bij haar gebruikers een toegenomen enthousiasme voor het gespreksonderwerp ‘waterkwaliteit’. De waterzuiveringsplicht heeft daarin de focus voor telers toch wel verlegd. Het mooiste daarbij is dat in verschillende teelten door de betere waterkwaliteit met ozon zelfs winsten worden behaald. Logisch toch, want telers zijn al jaren bezig om het kasklimaat tot een optimum te brengen, terwijl water het transportmiddel van de nutriënten is en constant in het wortelmilieu aanwezig is, de basis van de plant.

Ozon-gebruikers zien positieve effecten door het schonere water, 50 tot 75% reductie in gebruik van gestabiliseerde waterstofperoxide, lagere uitval en hogere opbrengsten tot zelfs 1 kg/m2 in sommige gevallen. Er worden zelfs terugverdientijden geboekt van minder dan 2 jaar op de investeringen.

Samenwerking in de sector nodig

De vraag is nu of met een betere waterkwaliteit alle ziekteproblemen onder controle zijn? Het antwoord is nee, want dat is nog lang niet het geval. Op het gebied van plantenziekten en -virussen krijgt Agrozone uit haar klantenbestand, dat uit veredelaars, plantenkwekers en telers bestaat, steeds meer een beeld van enkele sectorale problemen. Om hier de vinger achter te krijgen, is meer sectorbrede samenwerking noodzakelijk. Om de problemen op te lossen helpen de warme zomers van afgelopen 2 jaar absoluut niet. En de eerste berichten dit jaar zijn dat het niet veel beter zal worden.

Agrozone on the move

Doordat de focus in de glastuinbouw zich zo sterk verschuift, bevindt Agrozone nu zelf ook in een transitiefase. De afgelopen jaren was de hoofdzaak het leveren van BZG-zuiveringsinstallaties en dat verschuift momenteel naar klantgerichte oplossingen met als insteek de beste waterkwaliteit. Dit geeft een nieuwe druk op de organisatie, die moet omschakelen van seriematige productie naar een projectmatige aanpak en meer in het veld is samen met de klant.

Download dit bestand:
Bedankt voor uw interesse!
Bestand downloaden
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Van BZG-zuiveringsinstallatie naar betere waterkwaliteit Na invoering van de zuiveringsplicht glas

Van BZG-zuiveringsinstallatie naar betere waterkwaliteit Na invoering van de zuiveringsplicht glas

Na invoering van de zuiveringsplicht glastuinbouw (per 1 januari 2018) zijn de glastuinders anders naar water gaan kijken. Ze lozen nu minder water en blijven langer recirculeren met hetzelfde water. Daarbij spelen de warme zomers met hogere watertemperaturen de sector parten, waardoor ziektedruk in de wortelzones toeneemt.

Na het van kracht worden van de verplichte zuivering van reststromen hebben verschillende telers deze kans te baat genomen om hun waterinstallatie te upgraden naar de laatste inzichten. Zo is er meer oog gekomen voor het ontsmetten van vervuild bassinwater, het verhogen van het zuurstofgehalte in het water en het toepassen van betere filtratietechnieken. Daarnaast is duidelijk naar voren gekomen dat als telers het water vaker gaan recirculeren en minder gaan lozen, er diverse stoffen in het watersysteem kunnen ophopen.

Ozon voor betere waterkwaliteit

Agrozone ziet bij haar gebruikers een toegenomen enthousiasme voor het gespreksonderwerp ‘waterkwaliteit’. De waterzuiveringsplicht heeft daarin de focus voor telers toch wel verlegd. Het mooiste daarbij is dat in verschillende teelten door de betere waterkwaliteit met ozon zelfs winsten worden behaald. Logisch toch, want telers zijn al jaren bezig om het kasklimaat tot een optimum te brengen, terwijl water het transportmiddel van de nutriënten is en constant in het wortelmilieu aanwezig is, de basis van de plant.

Ozon-gebruikers zien positieve effecten door het schonere water, 50 tot 75% reductie in gebruik van gestabiliseerde waterstofperoxide, lagere uitval en hogere opbrengsten tot zelfs 1 kg/m2 in sommige gevallen. Er worden zelfs terugverdientijden geboekt van minder dan 2 jaar op de investeringen.

Samenwerking in de sector nodig

De vraag is nu of met een betere waterkwaliteit alle ziekteproblemen onder controle zijn? Het antwoord is nee, want dat is nog lang niet het geval. Op het gebied van plantenziekten en -virussen krijgt Agrozone uit haar klantenbestand, dat uit veredelaars, plantenkwekers en telers bestaat, steeds meer een beeld van enkele sectorale problemen. Om hier de vinger achter te krijgen, is meer sectorbrede samenwerking noodzakelijk. Om de problemen op te lossen helpen de warme zomers van afgelopen 2 jaar absoluut niet. En de eerste berichten dit jaar zijn dat het niet veel beter zal worden.

Agrozone on the move

Doordat de focus in de glastuinbouw zich zo sterk verschuift, bevindt Agrozone nu zelf ook in een transitiefase. De afgelopen jaren was de hoofdzaak het leveren van BZG-zuiveringsinstallaties en dat verschuift momenteel naar klantgerichte oplossingen met als insteek de beste waterkwaliteit. Dit geeft een nieuwe druk op de organisatie, die moet omschakelen van seriematige productie naar een projectmatige aanpak en meer in het veld is samen met de klant.

Doe de waterscan

Wat is de kwaliteit van uw watersysteem? Kom erachter met een paar vragen

Doe de waterscan

De wetswijzigingen voor glastuinders

Wat moet je doen vóór 2023 & 2027?

Iets anders zoeken?

Of filter artikelen op categorie:
Categorieën