Gipmans Planten

Plantenkweker Gipmans is een trotse gebruiker van de in-line Aqualine ozoninstallatie en de Hortizone Eco.

Het probleem

Hoewel de UV-installaties bij Gipmans hun desinfecterende functie goed vervulden, verbeterde de kwaliteit van het irrigatiewater zich niet. Ozon installaties zijn wel in staat de kwaliteit te verbeteren en dat argument gaf de doorslag voor de aanschaf.

Onze aanpak

De Aqualine systemen zijn ontworpen voor een continue behandeling van water. Dit kan in-line of recirculerend over een voorraadtank of silo. Het Aqualine systeem is een compleet gebruiksklaar ozonsysteem, voorzien van alle benodigdheden voor een efficiënt en veilig proces. Ozon (O3) is een natuurlijk gas wat tijdens de afbraak van organische bestanddelen terugvalt naar zuurstof (O2). Dit proces doet het zuurstofgehalte in het water verhogen tot 300%. Dit ziet men dan ook terug in de silo waarin het gezuiverde water vlak voor gebruik wordt opgevangen en is het door Gipmans op de teeltvloer tijdens een watergift meetbaar aangetoond.

Het resultaat

Extra zuurstof biedt meerdere voordelen. Het bevordert de wortelontwikkeling en voedingsopname, wat resulteert in vollere en sterkere groenteplanten voor de klanten van het bedrijf. Gipmans geeft aan een stap vooruitgezet te hebben in de plantkwaliteit. Om die reden gaat ook het schone bronwater door de installatie. Behandelen van het bronwater is niet nodig, maar extra zuurstof in het water voegt waarde toe. Dit wijkt af van de routine bij een standaard UV-drainwaterontsmetter, waarbij alleen het drainwater wordt ontsmet.

Een tweede voordeel is de geringe aangroei van biofilm in het watersysteem. Preventief wordt hiertegen op alle locaties waterstofperoxide (H2O2) gedoseerd. Op de kwekerij met de ozoninstallatie lijkt dat niet nodig. Voor de zekerheid doseert Gipmans nog wel iets, maar het is substantieel aanzienlijk minder en dat bespaart geld.

Door de bewuste keuze voor een in-line ozonsysteem wordt het gezuiverde water direct gebruikt en blijft het dus brandschoon. In gezuiverd water dat enige tijd wordt opgeslagen, kunnen organismen opnieuw tot ontwikkeling komen.

Naast de Aqualine (capaciteit 100 m3/h) gebruikt Gipmans een kleinere Hortizone Eco voor het BZG zuiveren van lozingswater. Dit gebeurt enkele keren per jaar voor een beperk watervolume. Binnenkort neemt het bedrijf een tweede Eco installatie in gebruik.

Doe de waterscan!

Wat is de kwaliteit van uw watersysteem? Kom erachter met een paar vragen.

Doe de waterscan

De wetswijzigingen voor glastuinders

Wat moet je doen vóór 2023 & 2027?

Neem contact met ons op

Vragen en uitdagingen voor verbetering van uw bedrijf? Vraag onze adviseurs voor uw betreffende sector!

Liever direct contact? Bel dan naar +31 88 422 82 22.
Bedankt voor uw bericht!
Oops! Something went wrong while submitting the form.